Opkøb

BioRefine er købere til både græs og lucerne. Man kan sælge et eller flere slæt, alt efter ønske.

Udlæg af græs eller lucerne til fabrik giver lave maskinomkostninger, samt et minimalt tidsforbrug pr. ha idet BioRefine forestår alt høstarbejde.

Høsttidspunkt aftales mellem landmanden og BioRefines markforvalter. Markforvalteren tilser ligeledes altid markerne før slæt.
BioRefine formidler frø til konkurrencedygtige priser.

Se afregningspriser her