Tørreriets historie

Den spæde start var tilbage i 1969, hvor et udvalg bestående af Bonde Tobiasen, Klemmen Petersen og Jens Knudsen med konsulent Svend Aage Hansen som sekretær startede en studiekreds med det formål at undersøge interessen for kunsttørring af græs. Interessen var til stede, og et transportabelt tørreanlæg blev indkøbt. Produktionen begyndte i 1969 og udgjorde 600 tons græsbriketter det første år. Andelshaverne bestod af 35 landmænd.

l 1970 enedes man om at bygge Nybro Tørreri og den 19. maj 1971 blev tørringen sat i gang med et 10 tons anlæg under overværelse af den daværende bestyrelse. l 1973 blev Nybro Tørreri udvidet med yderligere 10 tons anlæg.

Indtil 1981 brugte man olie til tørringsprocessen, men på grund af høje oliepriser skiftede man til kul i 1981. l 1986 gik man så over til at bruge gas til tørringsprocessen, da der blev lavet en god kontrakt med Naturgas Syd angående gasleverancer. Dog blev denne energiform også for dyr, og i 2000 vendte man tilbage til kullet, som blev brugt til udgangen af 2017, hvor kulfyrene ikke kunne længere. Fra den 22. maj 2018 bruger vi igen gas til tørringsprocessen.

 

Tørreriet er løbende blevet udvidet og tilpasset tidens krav, både med hensyn til teknik og miljø. I 1990 blev bl.a. kogepresseanlægget etableret ligesom tørringskapaciteten i dag består af 2, 12.500 tons anlæg.

l 1994 blev et nyt produkt lanceret. Da begyndte man at kunsttørre hø, hvilket viste sig at være et godt supplement til grønpilleproduktionen.

Endelig har man udvidet produktionen til også at omfatte løntørring af andre specialopgaver. Tidsmæssigt passer det godt for tørreriet, da det foregår i november og december, hvor tørring af græs og lucerne er afsluttet. Derved udnyttes fabrikken til produktion i en længere periode, ligesom man er i stand til at tilbyde længere tids beskæftigelse til medarbejderne.